Sorany Franco Pérez, candidata a la Alcaldía de Pensilvania