Cayeron 27 jíbaros en Operación Tártaro en Manizales